Desværre - dette arrangement er lukket for internet tilmelding.

Ved tilmelding efter deadline skal man kontakte Kasseren.
NB! det koster dobbelt gebyr at tilmelde sig en konkurrence efter deadline.
Se hjemmesiden under Klubben->Bestyrelse for kontakt info.